Thông báo tuyển dụng năm 2019

Để đáp ứng theo kế hoạch mở rộng sản xuất và kinh doanh năm 2019, nhà máy Van Vina Hưng Yên nhu cầu tuyển dụng bổ sung trên 120 nhân sự như sau: