Nối ống mềm

THÔNG TIN SẢN PHẨM / DỊCH VỤ

​Nối nhanh ống mềm
Đường ren tiêu chuẩn BS 
Áp lực làm việc Max. 16 bar 

Tài liệu

Tên File Dung lượng