Lơ đồng

THÔNG TIN SẢN PHẨM / DỊCH VỤ

Túm, nối ren. sử dụng trong ngành Nước, Khí

 

Đường ren tiêu chuẩn BS

Áp lực làm việc Max. 16 bar

Nhiệt độ làm việc Max. 120o

 

Tài liệu

Tên File Dung lượng