Kép đồng

THÔNG TIN SẢN PHẨM / DỊCH VỤ

Kép, nối ren

Đường ren tiêu chuẩn BS 

Áp lực làm việc Max. 16 bar

Tài liệu

Tên File Dung lượng