NHÀ MÁY CÔNG TY CỔ PHẦN VAN VINA
 
Địa chỉ : Khu CN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam.
Tel: Nhà Máy +84-221 -3791068   Văn Phòng: +84-243-785-3555
Nhân sự: 156 người  ( Tháng 6 /2021)   Diện tích nhà máy: 6000m2
Vốn điều lệ: 1,300,000 USD      Tổng đầu tư nhà máy : 6,100,000 USD
                      
 

CÁC THIẾT BỊ PHỤC VỤ SẢN XUẤT
 
STT Thiết bị sản xuất
Số lượng
STT Thiết bị sản xuất Số lượng
1 Máy cắt phôi 5 14 Máy tiện thủ công 15
2 Máy dập 315 tấn 1 15 Máy tiện CNC 56
3 Máy dập 250 tấn 1 16 Máy thử áp van cứu hỏa 1
4 Máy Dập 150 tấn 1 17 Máy tiện Trục 2
5 Máy dập 125 tấn 2 18 Máy phay Trục 3
6 Máy Dập 110 tấn 1 19 Máy mài 4
7 Máy Dập 80 tấn 1 20 Máy tiện, phay 6 trục 6
8 Máy Dập 60 tấn 1 21 Máy đóng gói 4
9 Máy Dập 35 tấn 1 22 Máy đo độ cứng 1
10 Máy Dập 25 tấn 1 23 Máy kiểm tra áp suất rò rỉ 2
11 Máy đánh bóng kim loại 3 24 Máy phân tích thành phần đồng- Bruker Đức 1
12 Máy tiện CAM 5 25 Máy thử vòng đời sản phẩm 1
13 Máy tiện thủy lực bán tự động 26 26 Máy khoan 2
Thiết bị sản xuất