NHÀ MÁY CÔNG TY CỔ PHẦN VAN VINA
 
Địa chỉ : Khu CN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam.
Tel: Nhà Máy +84-221 -3791068   Văn Phòng: +84-243-785-3555
Nhân sự: 120 người  ( Tháng 6 /2019)   Diện tích nhà máy: 4000m2
Vốn điều lệ: 1,300,000 USD      Tổng đầu tư nhà máy : 3,000,000 USD
                      
 

CÁC THIẾT BỊ PHỤC VỤ SẢN XUẤT
 
STT Thiết bị sản xuất
Số lượng
STT Thiết bị sản xuất Số lượng
1 Máy cắt phôi 5 13 Máy tiện thủ công 15
2 Máy dập 315 tấn 1 14 Máy tiện CNC 12
3 Máy Dập 150 tấn 1 15 Máy tiện Trục 2
4 Máy dập 125 tấn 2 16 Máy phay Trục 3
5 Máy Dập 110 tấn 1 17 Máy mài 4
6 Máy Dập 80 tấn 1 18 Máy tiện, phay 6 trục 6
7 Máy Dập 60 tấn 1 19 Máy đóng gói 4
8 Máy Dập 35 tấn 1 20 Máy đo độ cứng 1
9 Máy Dập 25 tấn 1 21 Máy kiểm tra áp suất rò rỉ 2
10 Máy đánh bóng kim loại 3 22 Máy phân tích thành phần đồng- Bruker Đức 1
11 Máy tiện CAM 5 23 Máy thử vòng đời sản phẩm 1
12 Máy tiện thủy lực bán tự động 26 24 Máy khoan 1
Thiết bị sản xuất